Bip&Go Veelgestelde vragen

Hulp nodig?

Vind de antwoorden op uw vragen in verband met automatische tolbetaling in onze Veelgestelde vragen.

Inschrijving

Terugtrekking/opzegging

De vragen filteren

Al klant Nog geen klant

Welke verplichting heb ik ten aanzien van de looptijd van mijn Bip&Go-abonnement?

Het abonnement op automatische snelwegbetaling van Bip&Go heeft geen verplichte looptijd of opzeggingstermijn.

Ik ben van mening veranderd, heb ik recht op bedenktijd?

In toepassing van de artikelen L121-21 en de volgende van de Consumentenwet, beschikt de consument over een periode van 14 dagen om zijn recht op terugtrekking uit te oefenen volgens de modaliteiten op het terugtrekkingsformulier dat u online op de website van de uitgevende onderneming kunt raadplegen: https://www.bipandgo.com/nl .

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

U kunt uw Bip&Go-abonnement op elk moment opzeggen: u hebt geen verplichting en geen opzegtermijn.

Om op te zeggen, moet u uw badge retourneren in een Bip&Go-kantoor in Frankrijk of per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan:
Bip&Go
Echangeur des Essarts, Route de Oissel, CS 80077
76530 Grand Couronne

De opzegging wordt definitief bij ontvangst van uw teruggezonden badge en na betaling van alle verschuldigde bedragen.

Er zijn geen opzeggingskosten van toepassing indien uw Bip&Go-badge in goede staat wordt geretourneerd, binnen 30 dagen na uw verzoek tot opzegging. Indien dit niet het geval is, kunnen de kosten voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden geëist worden. De opzegging van het contract treedt in werking bij ontvangt van de badge(s).

Waar moet ik mijn badge naartoe sturen als ik mijn contract opzeg?

Om op te zeggen, moet u uw badge retourneren in een Bip&Go-kantoor of per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan:
Bip&Go
Echangeur des Essarts, Route de Oissel, CS 80077
76530 Grand Couronne